Orthocybernetica

De cybernetica is de wetenschap die zich bezighoudt met de besturing van biologische en mechanische systemen door middel van terugkoppeling. Het begrip "ortho" betekent "juist" of "correct".

Om goed te functioneren moet een systeem niet alleen mechanisch in orde zijn, maar ook op het juist ogenblik een aan het doel aangepaste activiteit vertonen. Een spier mag zo sterk zijn als ijzer, wanneer zij niet op het juiste moment geactiveerd wordt is zij niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk. Denken wij maar aan te hoge spanning in de schouder- en halsspieren; spierspanning die de nekpijn alleen maar verergert. Om vlot te kunnen bewegen zijn gepaste, automatische en onbewuste motorische programma's in het centrale zenuwstelsel verantwoordelijk. Wanneer door een letsel deze programma's compensatoire bewegingspatronen gaan ondersteunen om de pijn te omzeilen dan bestaat het risico dat deze afwijking in het programma blijft bestaan zelfs wanneer het letsel genezen  is. Het is daarom van belang niet alleen het letsel te herstellen maar ook het originele sturingsprogramma zonder bugs te herinstalleren.

Een efficiënte behandeling dient dus zowel de mechanische component van het systeem, alsook de sturingscomponent in acht te nemen. Dit is het doel van de orthocybernetica.

Om dit doel te bereiken is manuele geneeskunde - spieren "luisteren" goed naar tactiele informatie- een nuttig werktuig; andere interessante technieken zijn onder andere dry needling en infiltraties. Deze technieken worden breed toegepast, maar een efficiënte methode om  automatische, onbewuste motorische programma's te herprogrammeren bestond nog niet.  Voor dit doel pas ik  al decennia een speciale, zelfontwikkelde techniek van spierrelaxatie toe. Door jarenlange ervaring heb ik vastgesteld dat wanneer iemand goed ontspannen is, die persoon door levendig - zoals in een droom- zijn herinneringen op te halen, opnieuw kan beleven hoe het voelde om vlot en pijnloos te bewegen; dit  helpt om spanning te ontladen en om de oude, optimale bewegingspatronen te heractiveren.  Door deze techniek kunnen zelfs jarenlange spanningen in enkele minuten verdwijnen; meestal echter vergt het enkele herhalingen - een leerproces- eer de verbetering blijvend is.